Bel ons direct:
0299-321984 / 06-53809593

Winkelwagen 0 Artikel(en), €0,00
Last van spinnen?

Zelfs een keurig onderhouden huis telt maar liefst 1.000 spinnen per jaar!

Last van spinnen?
Knaagdieren overlast?

Bestrijding van ongedierte, Knaagdieren, muizen en ratten

Knaagdieren overlast?
Wespenbestrijding

Voor een professionele wespenbestrijder moet u bij OGB Volendam zijn

Wespenbestrijding
Uw huis of pand spinvrij?

OGB's spinnenman komt langs voor een effectieve behandeling

Uw huis of pand spinvrij?
Muizenbestrijding

Muizen in huis betekent overlast. Een probleem dat acuut en op de juiste manier aangepakt moet worden.

Muizenbestrijding
Wespenservice

Mocht het wespennest in hetzelfde jaar op dezelfde plaats weer terugkomen dan komen de medewerkers van OGB-Volendam het nest gratis opnieuw verwijderen.

Wespenservice
De Spinnenman

Ook u helpen we graag van uw spinnenprobleem af!

De Spinnenman

Heeft u last van ongedierte of wilt u advies?

Knaagdierenbestrijding

Ratten, muizen, maar ook mollen kunnen enorme knaag- en graafschade veroorzaken. Bovendien zijn ratten en muizen beruchte ziekteverwekkers. OGB Nederland pakt de overlast van deze knaagdieren grondig en duuzaam aan.

Meer informatie over rattenbestrijding en het verdelgen van muizen

Voor het bestrijden van ratten of muizen zijn er verschillende manieren:

 1. Chemische bestrijding
 2. Mechanische bestrijding
 3. Fysische bestrijding en bedrijfsmatige bestrijding

Daar de meest toegepaste bestrijding van muizen en ratten de chemische bestrijding is, wordt deze als eerste beschreven in onderste informatieparagrafen. Hoewel wij als bestrijdingstechnicus moeten streven tot het beperken van gebruik van chemische middelen en steeds moeten blijven proberen de andere methodes van bestrijden van muizen en ratten te hanteren. Bestrijdingsmiddelen moeten we steeds meer gaan zien als laatste redmiddel om een knaagdierprobleem op te lossen. Alleen dan kunnen we duurzaam knaagdierplagen aanpakken.

Chemische bestrijding van muizen en ratten

We maken hierin onderscheid in twee groepen:

 1. Acuut werkende middelen
 2. Chronisch werkende middelen (de zgn. multi-dosis vergiften)

Acuut werkende bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten

Tot het begin van de vijftiger jaren waren alleen snel werkende bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten verkrijgbaar, waarbij na een eenmalige dosis de dood intrad. Kenmerkend voor deze bestrijdingsmiddelen was dat zij relatief snel werkten, langdurig voederen voorkwamen en tevens wreed waren in hun werking.

Aasschuwheid

Door het plotseling opkomen van vergiftigingsverschijnselen konden muizen en ratten vergiftiging en inname van knaagdierlokaas met elkaar in verband brengen. Op die manier ontstond 'aasschuwheid' en aten of dronken de overgebleven knaagdieren niet meer van het aangeboden bestrijdingsmiddel.  Vanwege de wrede werking van deze bestrijdingsmiddelen zijn deze acute giften bovendien in West-Europa verboden. Tot eind 2001 was natriumfluoracetaat voor het bestrijden van ratten en muizen aan boord van schepen nog toegelaten als acuut werkend middel, maar ook deze werkzame stof is inmiddels niet meer toegelaten.

Langzaam werkende bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten

Langzaam werkende giften doden de muis of rat, in tegenstelling tot snel werkende rodenticiden, pas enige tijd nadat een dodelijke dosis ingenomen is. Na de inname van een dodelijke dosis van een anticoagulant van de tweede generatie zal de muis of rat in de regel binnen 4 tot 14 dagen doodgaan. Alle langzaam werkende bestrijdingsmiddelen tegen ratten of muizen die in Nederland toegelaten zijn voor de bestrijding van knaagdieren zijn allen middelen die bloedstolling van de rat of muis tegen gaan, de zogenaamde anti-coagulantia. Het zijn multi-dosis vergiften: ze moeten vaak gedurende enige dagen door de muizen of ratten gegeten worden om het stollingsvermogen van het bloed voldoende te ontregelen.

Voordelen van deze bestrijdingsmiddelen tegen ratten en/of muizen:

 • ze veroorzaken geen aasschuwheid
 • ze zijn veiliger in gebruik.

Over het toedienen van lokaas, ter bestrijding van muizen of ratten bestaat specifieke informatie, die wij u - op verzoek - ook kunnen geven.  U zult begrijpen dat dit verder gaat dan een standaard vetbolletje, graankorrels of een kant-en-klaar lokdoosje.

Mechanische bestrijding van ratten of muizen

Vallen

Als methode voor bestrijding van muizen of ratten zijn vallen zelden de eerste keus, maar in sommige situaties is het gebruik van elk giftig materiaal uitgesloten. Hier zijn vallen dan het enige alternatief als bestrijdingsmiddel. Indien vallen juist geplaatst zijn is het normaal gesproken niet nodig ze van lokaas te voorzien. Indien lokaas wordt gebruikt moeten een soort voedsel dat niet gemakkelijk verwijderd kan worden, stevig aan het palletje worden vastgemaakt. De vallen worden op veel gebruikte routes geplaatst zodat de muizen of ratten er achteloos inlopen of -rennen. Klapvallen die de rug van de muis of rat breken dienen alleen daar, waar dat mogelijk is, gebruikt te worden. Bij grote populaties ratten of muizen kun je alleen veel vallen gebruiken. Vallen voor de bruine rat moeten pas na enkele dagen scherp gezet worden of neofobische reacties te voorkomen, maar niet alle individuele knaagdieren zullen gevangen worden omdat enkelen ongetwijfeld te schuw zullen zijn voor de val. Er zijn vallen verkrijgbaar waarin je de ratten of muizen levend kunt vangen. Sommige zijn geschikt voor het vangen van meerdere, anderen voor het vangen van enkele exemplaren.

Ultrasone golven als bestrijding van muizen of ratten

Ultrasone golven zijn zo hoog dat een mens ze normaal gesproken niet kan horen. In de meeste gevallen is dit een frequentie boven ongeveer 20 kHz. Ratten, muizen en überhaupt knaagdieren communiceren in frequenties die door de mens te horen zijn, maar ze communiceren ook veel in frequenties boven de 20 kHz.  Er is bewijs waaruit blijkt dat het gedrag van muizen en ratten door het kunstmatig gebruik van deze ultrasone geluidsgolven te beïnvloeden is, met name als het kunstmatige geluid lijkt op geluiden die een rat of muis normaal maakt. Er is echter geen enkel bewijs dat de ultrasone apparaten effectief zouden zijn bij de bestrijding van plagen ratten of muizen. Bovendien kunnen ratten en muizen snel gewend raken(aanleren niet te reageren) aan geluiden, die zulke apparaten uitzenden.

Fysische en bedrijfsmatige bestrijding van ratten of muizen

Deze vorm van bestrijden houdt in: beïnvloeding van de leefomgeving van de muizen of ratten, indirecte populatiebeheersing en wering.


De drie factoren in de omgeving die het meest van belang zijn bij de beheersing van deze cultuurvolgende knaagdieren is:

 • de beschikbaarheid van voedsel
 • de aanwezigheid van schuilgelegenheid
 • de beschikbaarheid van water(met name voor ratten)

Indien de aanwezigheid van één van deze factoren aanzienlijk beperkt kan worden, is het niet aannemelijk dat de ratten of muizen er met succes kunnen vestigen.

Geen losse voeding

Het is essentieel dat alle losliggende voedingsmiddelen verwijderd worden uit de omgeving. Dit is alleen te bereiken door hoge eisen te stellen aan afvalverwijdering en hygiëne. Het is van groot belang dat er voor de ratten of muizen geen toegang tot voedingsmiddelen kan worden, met name 's nachts. Waar mogelijk dienen voedingsmiddelen bewaard te worden in verpakkingen die bestand zijn tegen ratten en muizen.
Knaagdieren hebben een plek nodig om te schuilen en zich voort te planten. Door toegang tot zulke plekken te verhinderen, is het mogelijk dat de ratten en/of muizen de omgeving minder snel bezetten.

Open ruimte

Het schoonhouden van buitengebieden is ook essentieel. Bovendien is het van belang de begroeïïng kort en op afstand te houden. Ideaal gezien is er een vrije open ruimte, bij voorkeur met een betonnen, betegelde of van grind voorziene strook rondom de gebouwen zodat er veel open ruimtes zijn die de ratten of muizen moeten oversteken voordat zij bij de gebouwen aankomen.

Wering

De meest wenselijke situatie is dat muizen of ratten gebouwen niet kunnen binnenkomen om zo de noodzaak van bestrijding te verminderen. Wering betekent de uitvoering van fysieke hindernissen op bepaalde punten in de omgeving waar ratten en/of muizen de meeste kans hebben binnen te komen in een gebouw, of anderszins.

Falen van de bestrijding van muizen en/of ratten en het voorkomen daarvan
Als de bestrijding van een plaag aan ratten of muizen niet succesvol is, kan dat meestal toegeschreven worden aan een onvolledige inspectie of aan een onjuiste uitvoering van de bestrijding. Er zijn echter een paar situaties waar het falen van de bestrijding aan andere factoren te wijten is:

Resistentie tegen biociden

Rodenticide-resistentie is het vermogen van een knaagdier één of meer doses rodenticide te overleven, waaraan hij normaal gesproken dood zou zijn gegaan. Resistentie is een erfelijke eigenschap die niet aangeleerd kan worden gedurende het leven van een muis of rat. Een knaagdier is daarom vanaf de geboorte of resistent ofwel gevoelig voor een bepaalde rodenticide. Het ontstaan van resistentie tegen anticoagulantia in een populatie ratten of muizen wordt gekenmerkt door steeds moeilijker wordende bestrijding. Typerend is dat er voortdurend lokaasopname is, maar dat er geen verminderde activiteit optreedt.
De meeste onderzoekingen inzake resistentie van ratten en/of muizen bleken eenvoudigweg te gaan om een onvoldoende behandeling ofwel bestrijding, gewoonlijk het foutief inschatten van de 'grenzen van de besmetting', resulterend in immigratie van de ratten of muizen, of onvoldoende lokaasvoorziening en onvoldoende bezoeken om lokaas aan te vullen. Deze meer voor de hand liggende oorzaken van het mislukken van een bestrijding dienen eerst onderzocht te worden, voordat aan rodenticide-resistentie die schuld gegeven wordt.  Kort gezegd: bestrijding van muizen en/of ratten valt of staat met het vakmanschap en de betrokkenheid van de bestrijder.

Resistentie van bestrijdingsmiddelen of gif bij de bruine rat
De verspreiding van resistentie tegen anticoagulantia bij de bruine rat is beperkt gebleven. Over het hele land gezien is deze situatie uitsluitend te vinden in een gebied in Noord-Oost Twente en in het aangrenzende Duitsland(Bromadiolon).

Resistentie van bestrijdingsmiddelen of gif bij de huismuis

De situatie met betrekking tot resistentie van bestrijdingsmiddelen bij de huismuis ligt wat anders. Resistentie bij huismuizen tegen de eerste generatie anticoagulantia is nu waarschijnlijk wijdverbreid, met name in stedelijke gebieden. Bovendien zijn er steeds vaker berichten over problemen met tweede generatie anticoagulantia, ook weer met name in de verstedelijkte gebieden. Bij een voortgaand gebruik van deze anticoagulantia wordt het resistentieprobleem bij huismuizen op de lange termijn waarschijnlijk steeds groter.

Bovenstaande informatie is algemeen. Met betrekking tot specifieke rattenbestrijding is het verstandig om persoonlijk contact op te nemen met OGB Nederland.

Juist omdat ratten(met name de zwarte en vaak ook de bruine) zo hardnekkig te bestrijden zijn kan het lang duren eer een rattenplaag geheel onder controle is. Wij moeten toegeven dat - in geval van zwarte ratten - de conclusie te snel getrokken mag worden dat de eerste rattenbestrijding al voldoende was. 
Nog even enige verdere info over zwarte ratten en hun schadelijkheid: zij worden minimaal als zeer hinderlijk ervaren: kapot knagen van kabels, bevuilen van voedsel door hun uitwerpselen en urine, nestelen in daken waardoor dakleer en daklood aangeknaagd wordt en nestelen in schakelkasten. Ook het overbrengen van diverse ziekten behoort tot de schade die de zwarte ratten veroorzaken. De rattenvlo is verantwoordelijk voor de meeste gevallen van verspreiding van ziektes naar vee. In particuliere woningen worden zwarte ratten weinig aangetroffen. Maar bij bedrijfspanden mag overlast door zwarte ratten niet onderschat worden. Er zijn gevallen bekend van bedrijven, die volledig stil kwamen liggen omdat kabels kapot geknaagd waren of ratten kortsluiting veroorzaakt hadden. Rattenbestrijding is hier daarom meer op zijn plaats, alleen al vanwege de economische schade.

Muizenbestrijding en rattenbestrijding moet u aan de professional overlaten. OGB Nederland doet de klus grondig en duurzaam. Wij vangen, verjagen en bestrijden ratten en muizen, zowel regionaal als landelijk.

24-uurs service

Indien u dringend onze hulp nodig heeft, kunnen we binnen 24 uur aanwezig zijn op elke locatie binnen Noord-Holland.

 

Hieronder verstaan wij de volgende plaatsen:

 

A t/m G

's-Graveland, 't Veld, 't Zand nh, Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, Aartswoud, Abbekerk, Abbenes, Aerdenhout, Akersloot, Alkmaar, Amstelhoek, Amstelveen, Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Andijk, Ankeveen, Anna Paulowna, Assendelft, Avenhorn, Badhoevedorp, Barsingerhorn, Beets nh, Beinsdorp, Bennebroek, Benningbroek, Bentveld, Bergen aan Zee, Bergen nh, Berkhout, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Blokker, Boesingheliede, Bovenkarspel, Breezand, Broek in Waterland, Broek op Langedijk, Buitenkaag, Burgerbrug, Burgerveen, Bussum, Callantsoog, Castricum, Cruquius, De Cocksdorp, De Goorn, De Koog, De Kwakel, De Rijp, De Waal, De Weere, De Woude, Den Burg, Den Helder, Den Hoorn Texel, Den Ilp, Den Oever, Diemen, Dirkshorn, Driehuis nh, Driehuizen, Duivendrecht, Edam, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Enkhuizen, Graft, Groet, Grootebroek, Grootschermer..

H t/m O

Haarlem, Haarlemmerliede, Halfweg nh, Haringhuizen, Hauwert, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo, Hem, Hensbroek, Hilversum, Hippolytushoef, Hobrede, Hollandsche Rading, Hoofddorp, Hoogkarspel, Hoogwoud, Hoorn nh, Huizen, IJmuiden, Ilpendam, Jisp, Katwoude, Koedijk, Kolhorn, Koog aan de Zaan, Kortenhoef, Kreileroord, Krommenie, Kudelstaart, Kwadijk, Lambertschaag, Landsmeer, Laren nh, Leimuiderbrug, Lijnden, Limmen, Lisserbroek, Loosdrecht, Luchthaven Schiphol, Lutjebroek, Lutjewinkel, Marken, Markenbinnen, Medemblik, Middelie, Middenbeemster, Middenmeer, Midwoud, Monnickendam, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg, Nibbixwoud, Nieuw-Vennep, Nieuwe Niedorp, Noord-Scharwoude, Noordbeemster, Noordeinde nh, Obdam, Oost-Graftdijk, Oosterblokker, Oosterend nh, Oosterleek, Oosthuizen, Oostknollendam, Oostwoud, Oostzaan, Opmeer, Opperdoes, Oterleek, Oude Meer, Oude Niedorp, Oudendijk nh, Ouderkerk aan de Amstel, Oudeschild, Oudesluis, Oudkarspel, Oudorp nh, Overveen..

P t/m Z

Petten, Purmer, Purmerend, Purmerland, Rijsenhout, Rozenburg nh, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Schagen, Schagerbrug, Schardam, Scharwoude, Schellinkhout, Schermerhorn, Schiphol-Rijk, Schoorl, Sijbekarspel, Slootdorp, Spaarndam, Spaarndam-West, Spanbroek, Spierdijk, Spijkerboor nh, St Maarten, St Maartensbrug, St Maartensvlotbrug, St Pancras, Starnmeer, Stompetoren, Tuitjenhorn, Twisk, Uitdam, Uitgeest, Uithoorn, Ursem, Ursem gem Wester-Koggenland, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek, Venhuizen, Vijfhuizen nh, Volendam, Vrouwenakker, Waarland, Warder, Warmenhuizen, Watergang, Weesp, Wervershoof, West-Graftdijk, Westbeemster, Westerland, Westknollendam, Westwoud, Westzaan, Wieringerwaard, Wieringerwerf, Wijdenes, Wijdewormer, Wijk aan Zee, Winkel, Wognum, Wormer, Wormerveer, Zaandam, Zaandijk, Zandvoort, Zijdewind, Zuid-Scharwoude, Zuidermeer..

Last van plaagdieren

Plaagdieren kunnen voor een hoop overlast zorgen. OGB Nederland helpt u bij de aanpak van o.a.:

 • Knaagdieren
 • Spinnen
 • Insecten
 • Hout- en materiaalaantatsters
Lees verder

Zelf u huis spinvrij maken

In onze webshop vindt u professionele bestrijdings-middelen ter bestrijding van:

 • Spinnenbestrijding
 • Mieren
 • Zilvervisjes
 • Antigroen
 • Insecten & vlieglampen
 • Muizen & ratten
Lees verder

De spinnenman maakt uw huis spinvrij!

OGB Nederland voorkomt aanslag van hardnekkig spinnenvuil en spinnenwebben op lastig te bereiken plaatsen. Zo blijf uw schilderwerk langer goed.

Lees verder